Domov Akcia Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR

Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR

Prednášky z webinára:
15.6.2021
1. BLOK2. BLOK
Príležitosti a riziká pri dekarbonizácii európskej ekonomiky
Ján Klepáč, SPNZ
Mechanické spojky ISIFLO Sprint na opravy PE potrubí do D63 a odbočkové T-kusy Fusion na vysadzovanie nových prípojok na reliningovaných plynovodoch
Axel Kroger, ISIFLO
Plynárenstvo v kontexte zelenej dohody pre Európu
Veronika Vohlídková, ČPS
Výmena obetnej anódy pri stanici katódovej ochrany Posádka
Ladislav Bakoš - Július Púchovský, eustream, a.s.
Pripravenosť na zásobovanie SR plynom - komunikácia, postupy a krízové scenáre
Andrej Špano, SPP - distribúcia, a.s.
3. BLOK4. BLOK
Technické riešenia opráv a údržby potrubných systémov
Anton Zelenaj, eustream, a.s.
Zmeny dopravovaného množstva plynu pri pridávaní vodíka
Roman Damek, SPP-distribúcia, a.s.
Interné vzdelávanie pracovníkov prevádzky a údržby kompresorových staníc
Vladimír Potočný, eustream, a.s.
Metodika výpočtu technických strát a kroky znižovania metánových emisií v SPP-D
Marek Uherčík, SPP-distribúcia, a.s.
Môžu byť bezpilotné letecké zariadenia (drony) efektívnym nástrojom pre monitoring integrity plynovodov
Marek Smatana, SPP-distribúcia, a.s.
Dynamické javy pri prúdení zemného plynu v potrubných systémoch
Peter Vargai - Martin Valúch, NAFTA a.s.
16.6.2021
5. BLOK6. BLOK
Vibrodiagnostika potrubných systémov v spoločnosti Eustream a jej integrácia riadením prepravnej siete
Viera Peťková, eustream, a.s.
Technológia upgradingu bioplynu na biometán
Martin Vrtiška, PRODEVAL CE
Preverenie integrity distribučného plynovodu DN500 Sviňomazy-Vřesová pomocou off-line ultrazvukovej inšpekcie
Aleš Brynych, CEPS, a.s.
Vtláčnie biometánu, varianty riešení
Ivan Junga, HUTIRA Slovakia, s.r.o.
Rozbor zistených nedostatkov pri výkone odborných prehliadok a odborných skúšok s identifikácia ich príčin
Ladislav Hlinica, eustream, a.s.
"Best practices" využitia biometánu
Martin Schwarz, EBW Solution, s.r.o.

Dátum

15. - 16.06.2021
Expired!

Miesto

Žilina
Žilina, Slovensko

Organizátor

SPNZ