Domov Akcia Webinár o podpore biometánu

Webinár o podpore biometánu

Záznam z webinára

Prednášky z webinára:

Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu

Martin Dudák, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Stratégia podpory biometánu v SR
Jerguš Vopálenský, SPP-distribúcia, a.s.
Biometán na Slovensku
Erika Fečke Gyöngyová, Slovenská bioplynová asociácia
Poptávka a podpora biometanu
Martin Schwarz, EBW Solution s.r.o., ČR
Súčasný stav a perspektívy bioplynu a biometánu na Slovensku
Ján Gaduš, SPU v Nitre
HLAVNÝ PARTNER:

Dátum

01. - 30.06.2021
Expired!

Miesto

Bratislava
Bratislava, Slovensko

Organizátor

SPNZ