AKO PODPORIŤ ROZVOJ BIOMETÁNU NA SLOVENSKU
8:30 - 9:00 Registrácia s rannou kávou
9:00 -10:30 Panelová diskusia Legislatíva a rozvoj biometánu
Moderátor: R. Kvasňovský (Slovenský plynárenský a naftový zväz)
Keynote: Prvý rok Registra obnoviteľných plynov - J. Roth (SPP-distribúcia, a.s.)
Panelisti:
• J. Roth (SPP-distribúcia, a.s.)
• Zástupca MH SR /TBC/
• V. Šošovička (Slovenská bioplynová asociácia)
• J. Hudák ( POLÁČEK&PARTNERS s.r.o.)
• P. Gašparcová ( Asociácia biometánu Slovenska)
10:30 - 10:45 Prestávka na kávu
10:45 - 13:00 Úspešné a očakávané projekty biometánu
Moderátor: R. Kvasňovský (Slovenský plynárenský a naftový zväz)
• Projekt CEBZ - M. Kečkéš (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
• Úvod do obchodovania s biometánom - P. Kalina (REE s.r.o.)
•Skúsenosti s výrobou biometánu na Slovensku - M. Pribola (PM, s.r.o.)
• Výstavba a pripojenie biometánovej stanice Rakvice - O. Frič (agriKomp Bohemia s.r.o.)
• Speňaženie emisnej úspory z biometánu - D. Delong (REX Solutions, s.r.o.)
13:00 Obed