Medzinárodné aktivity

  • Zastupovanie plynárenstva Slovenskej republiky v Rade IGU.
  • Podiel na činnosti pracovných výborov a študijných skupín IGU, MARCOGAZ a CEOCOR.
  • Koordinácia a organizácia slovenskej účasti na svetových plynárenských kongresoch a výstavách (1994 – Miláno, 1997 – Kodaň, 2000 – Nice, 2003 – Tokio, 2006 – Amsterdam, 2009 – Buenos Aires, 2012 – Kuala Lumpur, 2015 – Paríž).
  • Členstvo v nemeckom plynárenskom združení DVGW, úzka spolupráca v oblastiach technických normatívnych dokumentov, vzdelávania v plynárenstve, certifikácie a skúšobníctva.
  • Členstvo v Európskej asociácii pre koróziu CEOCOR.
  • Členstvo v Technickej asociácii európskeho plynárenského priemyslu MARCOGAZ.
  • Organizácia vrcholných akcií IGU, GIE (Gas Infrastructure Europe), MARCOGAZ a CEOCOR v SR, zasadanie pracovných výborov a študijných skupín IGU, jednanie pracovných skupín medzinárodných organizácii a zahraničných organizácii v SR.
  • Spolupráca so zahraničnými odbornými organizáciami a kongresovými agentúrami, účasť prednášajúcich a delegátov na ich konferenciách v SR a v zahraničí.
  • Spolupráca s predstaviteľmi Stálej misie Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli a slovenskými poslancami Európskeho parlamentu v oblastiach plynárenstva a energetiky.
  • Koordinácia slovenskej účasti na medzinárodných konferenciách, propagácia slovenského plynárenstva v zahraničí.