Prezentácie Žilina 2024
I. BLOK: STRATEGICKÉ VÝZVY SLOVENSKÉHO PLYNÁRENSTVA
J. Klepáč, SPNZ - Zemný plyn v supervolebnom roku
T. Siskovič, POLÁČEK&PARTNERS, s.r.o. - Legislatíva o metánových emisiách
A. Pecka, GasNet s.r.o. - Smernica o energetickej hospodárnosti budov
J. Sinay, MHSR - Implementácia vodíkovej legislatívy na Slovensku
II. BLOK: IT VÝZVY SLOVENSKÉHO PLYNÁRENSTVA
F. Kevický, IPESOFT spol. s r. o.- Synergie plynárenstva a elektroenergetiky
M. Ivaňák, YMS a.s. - Inteligentné priestorové rozhodovanie
D. Kraviarová, STU - Multikritériová rozhodovacia analýza
M. Stýblo, SIMONE Research Group - Skúsenosti s výpočtom spalného tepla v distribučných sieťach
III. BLOK: AKO ZNIŽOVAŤ METÁNOVÉ EMISIE
F- Šucha, eustream, a.s.: Nariadenie EK na znižovanie emisií metánu v odvetví energetiky
D. Janík: Gasedo: Monitorovanie, lokalizácia a kvantifikácia emisií. Zariadenie a softwarové nástroje pre správu dát
P. Demeč, SPP-distribúcia, a.s.: Znižovanie metánových emisií v SPP-D
M. Ševera, UAVONIC: Meranie únikov metánu
IV. BLOK: TECHNICKÉ RIEŠENIA V OBLASTI VYKUROVANIA A PREVÁDZKY PLYNOVODNÝCH POTRUBÍ
R. Illith, SPP-distribúcia, a.s.: Kogeneračná jednotka na báze ZP ako zdroj tepla a el. energie pre biometánovú stanicu
E. Izakovič, ESM YZAMER s.r.o.: Trigenerácia v plynárenstve
J. Jandačka, Žilinská univerzita v Žiline: Porovnanie prevádzkových nákladov tepelných čerpadiel a plynových kotlov
F. Humhal, GasNet s.r.o.: Pohľad technických pravidiel DVGW na hodnotenie spôsobilosti plynovodov z PE a oceli (do PN16) pre ich prevádzku s plynmi obsahujúcimi vodík a s vodíkom
V. BLOK: VODÍK V PLYNOVODNEJ INFRAŠTRUKTÚRE
I. Pasková, GasNet s.r.o.: Merania a vykazovania kvality plynu nových plynov
B. Zvada, Žilinská univerzita v Žiline: Spoluspaľovanie vodíka v plynových kotloch
M. Golha, eustream, a.s.: H2 Infrastructure - Transmission Repurpose