PROGRAM
15. jún 2023 (štvrtok)
9:00 - 10:00
Registrácia
10:00 - 10:05
Otvorenie konferencie
10:05 - 12:30
1. PANEL: ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ A STRATEGICKÉ SMEROVANIE PLYNÁRENSTVA
Moderátor: R. Kvasňovský, Slovenský plynárenský a naftový zväz
Účastníci:
J. Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz: Zemný plyn ostáva pilierom energetickej bezpečnosti SR i Európy
P. Kučera, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
M. Schwarz, CZ BIOM
T. Navrátilová, Český plynárenský svaz: štúdia OPZ ČPS
J. Sinay, Národná vodíková asociácia Slovenska: Potreby zosúladenia legislatívy na podporu rozvoja vodíka v SR
A. Petrenko, Asociácia producentov plynu na Ukrajine
12:30 - 13:30
Obed
13:30 - 15:30
2. PANEL: TECHNICKÉ VÝZVY PLYNÁRENSTVA
Moderátor: F. Humhal, GasNet, s.r.o.
Účastníci:
R. Illith, SPP-distribúcia, a.s.: Feasibility study elektrifikácie vykurovania pre vybranú obec
F. Világi, Slovenská technická univerzita: Bilancia spotreby vodíka a energetickej náročnosti jeho výroby v zmesi plynov v plynárenských sieťach SR
F. Šucha, eustream, a.s.: Pripravované nariadenie EK na znižovanie emisií metánu v odvetví energetiky
C. Stabenau, Westnetz: H2HoWi- prvý prevod plynovodu pre verejnú distribúciu zo zemného plynu na 100% vodík
P. Pilát, KET Žilinskej univerzity v Žiline: Experimentálne overenie prevádzky kondenzačného kotla po primiešaní vodíka do zemného plynu
15:30 - 16:00
Coffee break
16:00 - 18:00
3. PANEL: PLYNOVÁ MOBILITA V ČASE DEKARBONIZÁCIE
Moderátor: R. Kvasňovský
Účastníci:
P. Mozolák, SPP CNG, s.r.o.
Ľ- Rovňaník, T+T, a.s.
P. Kubala, BOSTA, s.r.o.
T. Lukáč, expert na plynovú mobilitu
R. Jonáš, Združenie pre výrobu a využitie biopalív
19:00 - 24:00
Spoločenský večer
16. jún 2023 (piatok)
9:30 - 10:30
4. PANEL: PRÁVNE VÝZVY PLYNÁRENSTVA
Moderátor: R. Kvasňovský, Slovenský plynárenský a naftový zväz
Účastníci:
J. Valachovičová, NAFTA a.s.: Potenciál domácej ťažby a možnosti jeho využitia v kontexte povoľovacích procesov
T. Siskovič, POLÁČEK&PARTNERS, s.r.o.: Skladovacia povinnosť dodávateľov plynu
J. Osadská, Pražská plynárenská distribuce, a.s.: Porovnanie verejnoprávnej regulácie českého a slovenského energetického trhu v čase krízy
10:30 - 11:00
Coffee Break
11:00 - 13:00
5. PANEL: ROZVOJ BIOMETÁNU V SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH PODMIENKACH
Moderátor:
F. Humhal, GasNet, s.r.o.
Účastníci:
J. Roth, SPP - distribúcia, a.s.: Použitie záruk pôvodu obnoviteľných plynov v systéme EÚ ETS
E. Fečke - Gyongyová, Slovenská bioplynová asociácia
I. Junga, HUTIRA Slovakia, s.r.o.
P. Bureš, EFG Holding
I. Pasková, GasNet, s.r.o.: Pripojovanie biometánových staníc v praxi
13:00
Záver konferencie a obed