JESENNÁ KONFERENCIA SPNZ 2024
Program
26.9.2024 (štvrtok)
12:00 - 13:00
Registrácia
13:00 - 13:10
Otvorenie JK SPNZ
13:15 - 14:30
1. PANEL: Efektívna dekarbonizácia priemyslu s využitím zemného plynu
14:30 - 14:45
Prestávka
14:45 - 16:00
2. PANEL: Efektívna dekarbonizácia vykurovania s využitím zemného plynu
16:00 - 16:15
Prestávka
16:15 - 18:00
3. PANEL: Slovenské plynárenstvo - zhodnotenie roka, nové projekty, energetická bezpečnosť
20:00
Spoločenský večer
27,9.2024 (piatok)
Technická sekcia
9:00 - 10:30
Odpočet činnosti zástupcov plynárenských firiem v IGU
10:30 - 11:00
Prestávka
11:00 - 12:30
Aktuálne technické pravidlá pre plynárenstvo - využitie vodíka
Obchodná sekcia
9:00 - 10:30
Ženy v energetike
10:30 - 11:00
Prestávka
11:00 - 12:30
Obchod so zemným plynom v strednej Európe
12:30
Obed