Bratislava 20. septembra 2021- Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) a Slovenská bioplynová asociácia (SBA) podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci. Cieľom je podpora produkcie a využitia bioplynu, biometánu v doprave a v plynárenstve. Predmetom Memoranda je aj identifikácia technických a legislatívnych bariér brániacich lepšiemu využívaniu bioplynu a biometánu v praxi, či spolupráca pri pripomienkovaní a tvorbe relevantných právnych rámcov a vykonávajúcej legislatívy. „Spolu s SBA už dlhší čas úzko spolupracujeme a preto som rád, že sme tento stav stvrdili aj spoločným dokumentom. Verím, že už onedlho začneme produkovať biometán aj Slovensku a prispejeme tak k dekarbonizácii dopravy. Plynné palivá na báze biometánu ako bioCNG a bioLNG majú dokonca zápornú uhlíkov stopu a môžu byť adekvátnou alternatívou k elektromobilite. V prípade ťažkej nákladnej dopravy je to dokonca jediná efektívna alternatíva dekarbonizácie v súčasnosti,“ povedal na margo podpisu dokumentu prezident SPNZ Tomáš Malatinský. Na Slovensku aktívne pôsobí takmer 100 bioplynových staníc. V najbližších rokoch sa im skončí podpora štátu formou výkupných cien a budú sa rozhodovať čo ďalej. Ich prevádzka naráža aj v súčasnosti na mnohé legislatívne a byrokratické prekážky. Predsedníčka SBA Patrícia Gašparcová si od spolupráce so SPNZ sľubuje väčšiu podporu pri riešení týchto problémov. „Spolupráca medzi SBA a SPNZ má poukázať na fakt, že v našej krajine vieme a chceme vyrábať zelený bioplyn ako aj biometán, či bioCNG a bioLNG. Verím, že spoločne budeme mať vyšší výtlak pri odstraňovaní bariér, ktoré komplikujú podnikanie bioplynových staníc na Slovensku. Takisto očakávame, že sa dostaneme viac do povedomia aj potenciálnych investorov, ktorých by mohla zaujímať téma ozeleňovania plynárenstva na Slovensku,“ dodala Patrícia Gašparcová.

SPNZ má podobný dokument o vzájomnej spolupráci podpísaný aj s Národnou vodíkovou asociáciou.