Bratislava 14. septembra 2021- Tradičná Jesenná konferencia, ktorú organizuje Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ), bude v znamení aktuálneho diania v európskom plynárenstve, ktoré ovplyvní legislatívny balík Fit for 55 a to, či súčasťou taxonómie udržateľných investícií bude aspoň na prechodné obdobie aj zemný plyn. V prvej časti konferencie viceprezident Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU) Andrea Stegher predstaví globálnu pozíciu európskeho plynárenstva a výzvy, ktoré musí zvládnuť, aby ostalo konkurencieschopným aj v budúcich rokoch. „Ak chce EÚ splniť svoj cieľ stať uhlíkovo neutrálnym kontinentom do  roku 2050, bez plynárenstva s využitím obnoviteľných plynov to nepôjde.  Dostupné analýzy ukazujú, že nákladovo dostupná a bezpečná cesta k dekarbonizácii vedie cez sektorové riešenia. Európska komisia v minulosti vytvorila scenáre možného vývoja a k jednému z týchto scenárov zameraných na dekarbonizáciu elektrifikáciou(1.5TECH), spočítala spoločnosť Det Norske Veritas alternatívu spočívajúcu v zachovaní plynárenskej infraštruktúry pomocou integrácie obnoviteľných a dekarbonizovaných plynov ako náhrady za zemný plyn. Výsledkom štúdie je, že takáto alternatíva by ročne ušetrila na úrovni EÚ až 130 mld. eur, čo sú stovky eur ročne pre každú domácnosť v EÚ,“ povedal prezident SPNZ Tomáš Malatinský.

Hlavnou časťou programu Jesennej konferencie SPNZ bude panelová diskusia  predstaviteľov krajín V4 v oblasti energetiky. Pozvanie prijal štátny tajomník MH SR Karol Galek, námestník ministra priemyslu a obchodu ČR René Neděla, viceprezident Maďarského regulačného úradu Pál Ságvári a riaditeľ divízie rozvoja plynárenského trhu spoločnosť Gaz System Slawomir Sieradzki. Spolu s prezidentom SPNZ a bývalým ministrom hospodárstva SR Tomášom Malatinským budú diskutovať o spoločných záujmoch regiónu V4 v oblasti energetiky, o plynárenských projektoch a spolupráci, ktorá zvyšuje energetickú bezpečnosť regiónu i o tom ako dekarbonizácia európskej energetiky ovplyvní plynárenstvo krajín V4. Následná debata zástupcov najväčších slovenských plynárenských firiem, SPP, SPP-distribúcia, Eustream a Nafta neobíde ani nové projekty, ktoré sa týkajú využitia plynárenskej infraštruktúry na prepravu, distribúciu a skladovanie vodíka, biometánu a iných obnoviteľných plynov. Slovenské plynárenské firmy sa uchádzajú s dvomi projektmi zameranými na vodík aj štatút IPCEI. Oba panely sa budú vysielať online na youtubovom kanáli Slovgas.

Jesenná konferencia SPNZ sa uskutoční 16.-17.septembra v hoteli Bellevue v Hornom Smokovci v súlade s aktuálne platnými pandemickými opatreniami