Bratislava 14.septembra 2022- Energetická bezpečnosť, úloha plynárenskej infraštruktúry pri jej zvyšovaní, prípravy na zimnú sezónu,  či boj s vysokými cenami energií. To sú hlavné témy Stredoeurópskeho plynárenského kongresu, ktorý bude 22. a 23.septembra v Bratislave. „Európa sa pripravuje intenzívne na nadchádzajúcu zimu, najmä z hľadiska dodávok energií. Podzemné zásobníky zemného plynu  sú naplnené na viac ako 80%, čo je pozitívne. Darí sa diverzifikovať dodávky najmä prostredníctvom LNG a Nórska. Určite však budeme diskutovať aj o tom, čo ďalej, pretože musíme myslieť dopredu, aj na budúci rok a zimu, aby mali európske i slovenské domácnosti a priemysel dosť plynu,“ povedal prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Tomáš Malatinský, ktorý považuje za dôležité, že v samostatných paneloch sa predstavia aj zástupcovia popredných európskych spoločností, ktoré  riadia prepravné siete a podzemné zásobníky zemného plynu. Ďalšou dôležitou témou kongresu bude podpora a rozvoj obnoviteľných plynov, najmä vodíka. Nielen slovenskí, ale aj ukrajinskí, či poľskí plynári predstavia svoje projekty, ktoré majú ambíciu rozvíjať plnohodnotné vodíkové hospodárstvo. „Kongres by mal aj slávnostne zarámcovať významné plynárenské výročie. V tomto roku si pripomenieme 50.výročie začatia tranzitu zemného plynu cez územie Slovenskej republiky. To bol ten rozhodujúci impulz, ktorý nás doviedol až k tomu, že Slovensko je v súčasnosti druhou najplynofikovanejšou krajinou v EÚ. Túto mohutnú infraštruktúru vieme využívať už aj pre zelené plyny, vodík a biometán, ktoré nám takisto väčšie možnosti byť energeticky sebestačnejší,“ dodal Malatinský.

Na Stredoeurópskom plynárenskom kongrese sa očakáva účasť viac ako dvoch stoviek plynárenských a energetických odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Talianska, Ukrajiny, Rumunska, či Bulharska.