Poštová adresa:
Slovenský plynárenský a naftový zväz
Mlynské nivy 44/a
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Tel., Fax: 02 53411853, 02 53411615

E-mail: spnz@sgoa.sk

IČO: 30845475
DIČ: 2020869290

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., č. ú. 2667455133/1100
(IBAN: SK04 1100 0000 0026 6745 5133)
Prezident SPNZ Ing. Tomáš Malatinský, MBA
Pastprezident SPNZ Ing. Pavol Janočko
Výkonný riaditeľ SPNZ Ing. Richard Kvasňovský
Vedúca sekretariátu SPNZ a SPA, s.r.o. Mgr. Katarína Zvadová
Editor SLOVGAS Mgr. Peter Jurkovič