Stanovy SPNZ

– posledné znenie Stanov bolo prijaté X. Snemom SPNZ dňa 21. septembra 2022 a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR

Stanovy SPNZ.pdf