Stanovy SPNZ

– posledné znenie Stanov bolo prijaté IX. Snemom SPNZ dňa 5. októbra 2018 a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR

Stanovy SPNZ.pdf