HISTÓRIA


1919

Vznik PVS

▪ Vznik Plynárenského a vodárenského združenia československého (PVS) v Prahe. Prvým prezidentom PVS sa stal Ing. V. Vaigl


1929

Idea vytvorenia IGU

▪ Idea vytvorenia Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU) na pôde vtedajšej francúzskej plynárenskej asociácie l´Union Syndicale de l´Industrie du Gas i za účasti čs. zástupcov z PSV


1931

IGU a konferencia

Máj – ustanovenie dočasného výboru IGU za účasti delegátov z 23 krajín. Doc. Dr. Ing. Tomáš Keclík bol zvolený za dočasného viceprezidenta IGU
Jún – I. medzinárodná plynárenská konferencia v Londýne, na ktorej bolo oficiálne založené IGU


1938

Utlmenie zväzovej činnosti

▪ Utlmenie zväzovej činnosti, organizovanie iba výročných valných zhromaždení


1945

Obnovenie činnosti PVS

▪ Obnovenie činnosti PVS prvým valným zhromaždením po vojne v Prahe


1951

Administratívne ukončenie činnosti PVS

▪ Administratívne ukončenie činnosti PVS a prevedenie časti aktivít do Plynárenskej spoločnosti ČSVTS


1989

Obnovenie činnosti

▪ Obnovenie činnosti formou nezávislého odborného združenia, zvolanie ustanovujúceho zjazdu Československého plynárenského zväzu


1990

I. zjazd

▪ I. zjazd Československého plynárenského zväzu v Prahe


1991

Prijatie ČSPZ do IGU

▪ Prijatie ČSPZ do IGU ako zástupcu Česko-slovenskej federatívnej republiky


1992

II. zjazd

▪ II. zjazd Československého plynárenského a naftového zväzu v Bratislave, činnosť pobočiek ČSPNZ plynárenských závodov (za prezidenta bol zvolený Tomáš Tichý)


1993

Rozdelenie a vznik SPNZ

▪ Rozdelenie na dva národné zväzy – český a slovenský, vznik Slovenského plynárenského a naftového zväzu, potvrdenie kontinuálneho členstva
▪ Prijatie SPNZ do IGU
▪ Mimoriadny (ustanovujúci) zjazd SPNZ v Poprade


1994

I. riadny zjazd SPNZ

▪ I. riadny zjazd SPNZ v Bratislav
▪ Účasť zástupcov SPNZ na 19. Svetovom plynárenskom kongrese v Miláne


1997

II. riadny zjazd SPNZ

▪ II. riadny zjazd SPNZ v Liptovskom Jáne
▪ Účasť zástupcov a predstavenie expozície slovenského plynárenstva na 20. Svetovom plynárenskom kongrese v Kodani


2000

III. riadny Snem SPNZ

▪ III. riadny Snem SPNZ v Bratislave
▪ Účasť zástupcov na 21. Svetovom plynárenskom kongrese v Nice
▪ SPNZ sa stáva členom DVGW podpisom členstva v Nice


2001

Založenie dcérskej spoločnosti

▪ Založenie 100 % dcérskej spoločnosti Slovenskej plynárenskej agentúry, s.r.o. na zabezpečovanie spoločných činností v plynárenstve


2003

IV. riadny Snem SPNZ

▪ IV. riadny Snem SPNZ v Bratislave
▪ Účasť zástupcov SPNZ na 22. Svetovom plynárenskom kongrese v Tokiu


2006

V. riadny Snem SPNZ

▪ V. riadny Snem SPNZ vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese
▪ Účasť zástupcov SPNZ na 23. Svetovom plynárenskom kongrese v Amsterdame


2008

Stretnutie predstaviteľov SPNZ

▪ Stretnutie predstaviteľov SPNZ s eurokomisárom Jánom Figeľom na pôde Európskej komisie v Bruseli


2009

1. oficiálne stretnutie predstaviteľov V4

▪ 1. oficiálne stretnutie predstaviteľov plynárenských zväzov krajín V4 v Bratislave
▪ VI. riadny snem SPNZ v Bratislave
▪ Účasť zástupcov SPNZ na 24. Svetovom plynárenskom kongrese v Buenos Aires


2012

VII. riadny Snem SPNZ

▪ VII. riadny Snem SPNZ v Hornom Smokovci
▪ Účasť a vystúpenia zástupcov SPNZ na 25. Svetovom plynárenskom kongrese v Kuala Lumpur


2013

Návšteva prezidenta IGU

▪ Návšteva prezidenta IGU p. Jeroma Ferriera na Slovensku


2015

VIII. riadny Snem SPNZ

▪ VIII. riadny Snem SPNZ v Hornom Smokovci
▪ Účasť a vystúpenia zástupcov SPNZ na 25. Svetovom plynárenskom kongrese v Paríži


2016

Návšteva prezidenta IGU

▪ Prezident IGU David C. Carroll navštívil Slovensko v apríli 2016


2018

IX. riadny Snem SPNZ

▪ IX. riadny Snem SPNZ v Hornom Smokovci
▪ Účasť a vystúpenia zástupcov SPNZ na 27. Svetovom plynárenskom kongrese vo Washingtone


2022

X. riadny Snem SPNZ IGU

▪ X. riadny SNEM SPNZ
▪ 28. Svetová plynárenská konferencia v Južnej Kórei

Prezidenti SPNZ

▪ 1993 – 2000 Peter Bačo
▪ 2000 – 2015 Ing. Pavol Janočko
▪ 2015 – 2022 Ing. Tomáš Malatinský, MBA
▪ od septembra 2022 Ing. Rastislav Ňukovič