Členstvo v SPNZ

SPNZ združuje:
kolektívnych členov
individuálnych členov
čestných členov

Viac

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

SPNZ je členom:

SPNZ je nezávislé združenie firiem a odborníkov pôsobiacich v plynárenskom a naftovom odvetví, registrované na Ministerstve vnútra SR.

Zväz vznikol v roku 1993 transformáciou Československého plynárenského a naftového zväzu na dva samostatné právne subjekty. Ako pokračovateľ tradícií, založených v roku 1919 českými a slovenskými plynármi, bol dňa 30.9.1993 prijatý Medzinárodnou plynárenskou úniou (IGU) za jej riadneho člena.

SPNZ je reprezentantom renomovaných spoločností, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky a v oblasti plynu sa zaoberajú priemyselným a komunálnym využitím zemného plynu a ropy na území Slovenska, ako aj výskumom, koncepciou, projektovaním, výstavbou a prevádzkou zariadení.

SPNZ vydáva jediný slovenský plynárenský časopis a prevádzkuje portál s najaktuálnejšími informáciami zo sveta plynárenstva: