VYDANÉ TPP

RokTPPPopis
2024TPP 304 03Plniace stanice na plynný vodík (H2)
2021TPP 609 02 - R1Regulačné zostavy (Revízia 1)
2021TPP 907 01Zemné práce pri výstavbe a rekonštrukcii vysokotlakových plynovodov prevádzkovateľa prepravnej siete
2020TPP 702 10 - R3Plynovody a prípojky s vysokým tlakom (Revízia 3)
2020TPP 918 01 - R3Odorizácia zemného plynu
2019TPP 920 04Aktívna protikorózna ochrana prepravných a distribučných plynovodov
2019TPP 934 01Zariadenia na meranie množstva plynu
2018TPP 920 03Pasívna protikorózna ochrana vysokotlakových prepravných oceľových plynovodov uložených v zemi
2017TPP 906 01Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/alebo zásobníkov (Revízia 2)
2017TPP 702 10Plynovody a prípojky s vysokým tlakom (Revízia 2)
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo nové vydanie TPP 702 10, vydané v r. 2020)
2016TPP 605 04Regulačné stanice plynu pre kompresorové stanice prepravnej siete
2016TPP 704 04Použitie vlnovcových ohybných potrubí z nehrdzavejúcej ocele na rozvody plynu v budovách s prevádzkovým tlakom do 50 kPa vrátane
2016TPP 702 10Plynovody a prípojky s vysokým tlakom
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo nové vydanie TPP 702 10, vydané v r. 2017)
2015TPP 605 02Regulačné stanice plynu na distribučných sieťach
2015TPP 918 01Odorizácia zemného plynu
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo nové vydanie TPP 918 01, vydané v roku 2020)
2014TPP 702 04Opravy plynovodov s prevádzkovým tlakom do 400 kPa vrátane
2014TPP 702 12Domové prípojky z ocele a PE
2014TPP 702 15Čuchačky na plynovody a prípojky
2014TPP 702 01Plynovody a prípojky z PE
2014TPP 916 01Prevádzka a údržba PZ
2014TPP 811 01Kogeneračné jednotky na plynné palivá
2013TPP 935 01Trasové uzávery plynovodov z oceľových rúr
2013TPP 701 03Technické a bezpečnostné podmienky na práce vykonávané v ochrannom pásme vysokotlakových plynovodov
2013TPP 304 02Plniace stanice CNG pre motorové vozidlá
2012TPP 921 01Tvorba WPS a rozsahy WPQR pre zváranie termoplastov v plynárenstve
2012TPP 904 01Označovanie plynárenských zariadení
2012TPP 923 01Kvalifikačné kritériá pre organizácie na výstavbu plynovodov
2012TPP 983 01Požiadavky na kvalitu biometánu odovzdávaného do distribučnej siete
2012TPP 700 02Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany
2012TPP 906 01Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach ditribučných sietí

(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo nové vydanie TPP 906 01, vydané v r. 2017)
2012TPP 702 14Dočasné pripojenie odberateľov v prípade mimoriadnych udalostí
2012TPP 702 13Kontrola tesnosti plynovodov distribučnej siete
2012TPP 702 01Plynovody a prípojky z polyetylénu
(TPP bolo zrušené, v plnej miere ho nahrádza TPP 702 01, vydané v r. 2014)
2011TPP 702 11Opravy vysokotlakových plynovodov z ocele s najvyšším prevádzkovým tlakom do 40 barov vrátane
2011TPP 918 01Odorizácia zemného plynu

(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahrádza TPP 918 01, vydané v r. 2015)
2011TPP 702 12Domové prípojky z ocele a PE
(TPP je zrušené, v plnom rozsahu ho nahrádza TPP 702 12, vydané v r. 2014)
2010TPP 605 01Regulačné stanice plynu umiestnené pod úrovňou terénu
2009TPP 906 01Požiadavky na umiestnenie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo nové vydanie TPP 906 01, vydané v r. 2012)
2009TPP 702 09Prerušenie prietoku plynu v plynovodoch uzatváracími balónmi
2009TPP 702 08Metódy pre rekonštrukciu a opravy plynovodov z polyetylénu (+ CD Ax Sila)
2009TPP 704 01Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách
2009TPP 702 06Plynovody v kolektoroch
2009TPP 702 10Plynovody a prípojky s vysokým tlakom
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo nové vydanie TPP 702 10, vydané v r. 2016)
2008TPP 920 02Ochrana objektov proti atmosférickým vplyvom
2008TPP 946 02Oceľové chráničky vysokotlakových plynovodov - meranie, údržba, rekonštrukcie
2007TPP 934 01Zariadenia na meranie množstva plynu
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo nové vydanie TPP 934 01, vydané v r. 2019)
2007TPP 935 02Zásady umiestňovania hlavného uzáveru plynu
2006TPP 702 07Zásady pre navrhovanie distribučných sietí
2006TPP 605 03Technologické schémy regulačných staníc
2006TPP 902 01Vlastnosti zemného plynu
2005TPP 923 01Kvalifikačné kritériá pre organizácie na výstavbu plynovodov
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo revidované TPP 923 01, vydané v r. 2012)
2005TPP 927 01Kvalifikácia zváračov pre zváranie plynovodov a prípojok z polyetylénu
2004TPP 916 01Prevádzka a údržba plynárenských zariadení - všeobecné zásady
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo TPP 916 01, vydané v r. 2014)
2004TPP 702 03Kontrola plynovodov a plynových prípojok s prevádzkovým tlakom do 400 kPa
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo TPP 702 13, vydané v r. 2012)
2004TPP 702 04Opravy plynovodov s prevádzkovým tlakom do 400 kPa
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo revidované TPP 702 04, vydané v r. 2014)
2004TPP 702 05Posudzovanie únikov na plynovodocha plynovodných prípojkách s prevádzkovým tlakom do 400 kPa
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo TPP 702 13, vydané v r. 2012)
2003TPP 701 03Technické a bezpečnostné podmienky pre práce a činnosti vykonávané v ochrannom pásme VTL plynovodov
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo TPP 701 03, vydané v r. 2013)
2003TPP 935 01Trasové uzávery plynovodov z oceľových rúr
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo revidované TPP 935 01, vydané v r. 2013)
2003TPP 701 02Plynovody zo sklolaminátu
2003TPP 918 01Odorizácia zemného plynu
(TPP je zrušené, nahradilo ho revidované TPP 918 01, vydané v r. 2011)
2002TPP 702 01Plynovody a prípojky z polyetylénu
(TPP je zrušené, nahradilo ho revidované TPP 702 01, vydané v r. 2012)
2002TPP 702 02Plynovody a prípojky z ocele
2002TPP 605 02Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo pravidlo TPP 605 02, vydané v r. 2015)
2002TPP 609 01Regulátory tlaku zemného plynu na vstupný tlak do 0,5 MPa
2002TPP 702 51Prechodová spojka medzi kovovým a plastovým potrubím
2001TPP 704 01Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách
(TPP je zrušené, nahradilo ho revidované TPP 704 01, vydané v r. 2009)
2001TPP 403 02Motorové vozidlá na pohon stlačeným zemným plynom (CNG)
(TPP je zrušené od 1. januára 2017 bez náhrady)
2001TPP 811 01Kogeneračné jednotky na plynné palivá
(TPP je zrušené, nahradilo ho revidované TPP 811 01, vydané v r. 2014)
2001TPP 304 02Plniace stanice CNG pre motorové vozidlá
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo revidované TPP 304 02, vydané v r. 2013)