O nás

Predmet a ciele činnosti

Viac

Medzinárodné aktivity

Viac

Činnosť v SR

Viac

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ)

Je nezávislé združenie firiem a odborníkov pôsobiacich v plynárenskom a naftovom odvetví, registrované na Ministerstve vnútra SR.

Zväz vznikol v roku 1993 transformáciou Československého plynárenského a naftového zväzu na dva samostatné právne subjekty. Ako pokračovateľ tradícií, založených v roku 1919 českými a slovenskými plynármi, bol dňa 30.9.1993 prijatý Medzinárodnou plynárenskou úniou (IGU) za jej riadneho člena.

SPNZ zastupuje členskú základňu v otázkach:

  • technických
  • ekonomických
  • legislatívnych
  • právnych

SPNZ je reprezentantom renomovaných spoločností, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky a v oblasti plynu sa zaoberajú priemyselným a komunálnym využitím zemného plynu a ropy na území Slovenska, ako aj výskumom, koncepciou, projektovaním, výstavbou a prevádzkou zariadení pre:

  • ťažbu a úpravu plynu
  • podzemné uskladňovanie
  • nákup a predaj plynu
  • tranzitnú prepravu plynu
  • distribúciu plynu

Ing. Rastislav Ňukovič
Prezident

Ing. Tomáš Malatinský
Pastprezident

Ing. Richard Kvasňovský
Výkonný riaditeľ

Mgr. Katarína Zvadová
Vedúca sekretariátu

Mgr. Peter Jurkovič
Editor SLOVGAS