Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

Dekarbonizácia slovenského hospodárstva  - časť 2 ... viac

Dekarbonizácia slovenského hospodárstva  - časť 1...viac

Staviate rodinný dom? Ako sa rozhodnút? Ktoré palivo je najvýhodnejšie? ... viac (video)

Aký je vplyv biomasy na zdravie obyvateľstva a životné prostredie? ... viac

Všetky aktuality

Prevádzka a údržba 2019

Opäť sme sa v dňoch 22. - 23. mája 2019 zišli v Žiline na ďalšom ročníku kolokvia Prevádzka a údržba významných potrubných systémov - plyn, ropa, kde sa prezentovali najnovšie projekty, poznatky ako praktické, tak aj legislatívne z oblasti prevádzky a údržby.