Na aktuálnu tému

Viac informácií

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz každý rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Viac

Aktuality

V rámci Jesennej konferencie SPNZ udelil Čestné uznanie ... viac

Dekarbonizácia slovenského hospodárstva  - časť 2 ... viac

Dekarbonizácia slovenského hospodárstva  - časť 1...viac

Aký je vplyv biomasy na zdravie obyvateľstva a životné prostredie? ... viac

Všetky aktuality

Jesenná konferencia SPNZ

26. - 27. septembra sme sa opäť stretli vo Vysokých Tatrách na tradičnej Jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu. 

Tento ročník konferencie bol venovaný úlohe zemného plynu ako nízkoemisného paliva v čase klimatických zmien a znižovania emisií.

Výsledky ankety, ktorá prebiehala počas konferencie ukazujú, že aj napriek skeptickým názorom z EÚ si 90% účastníkov  konferencie myslí, že zemný plyn bude súčasťou energetického mixu aj po roku 2050.