Termín: 6. – 8.11.2023

Termín skúšky: 9.11.2023

Miesto: hotel Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

Cena OP je 430,- Eur + DPH.

Úhrada poplatku je podmienkou na absolvovanie školenia.

Platbu treba uhradiť najneskôr do 3.11.2023 na č. účtu:  SK04 1100 0000 0026  6745 5133 na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme.

Účastnícky poplatok zahŕňa obedy a občerstvenie počas prípravy a študijné materiály.

 

Podmienkou na absolvovanie skúšky je zaslať prihlášku na SIEA

Kontakt: olmv@siea.gov.sk

Mgr. Tomáš Doušek
Slovenská inovačná a energetická agentúra
odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica