Domov Akcia Ako efektívne dekarbonizovať bez dopadu na životnú úroveň obyvateľov Slovenska

Ako efektívne dekarbonizovať bez dopadu na životnú úroveň obyvateľov Slovenska

Slovensko dokáže niekoľkými presne definovanými opatreniami výrazne znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 bez toho, aby sa dekarbonizácia zásadným spôsobom nedotkla životnej úrovne obyvateľov Slovenska.
V čase nutnej konsolidácie verejných financií a znižovania ich deficitu existuje efektívne a nákladovo vhodné riešenie dekarbonizácie jednotlivých sektorov. Takýmto riešením možno do roku 2030 ušetriť desiatky miliárd eur z verejných zdrojov.

Diskutujúci:
Martin Hollý, člen Prezídia SPNZ
Milan Zvara, generálny riaditeľ sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia MŽP SR
Kamil Šaško, štátny tajomník MH SR
Michal Ilovič, riaditeľ Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, SIEA
Róbert Hajšel, člen Európskeho parlamentu

Moderátor:
Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

Program:
  9:30 – 10:00   Prezentácia
10:00 – 12:00   Workshop
12:00               Občerstvenie

Prezentácia M. Hollého         Záznam z workshopu

Dátum

30.01.2024
Expired!

Čas

9:30 - 12:00

Miesto

Bratislava, Kongresová sála Dunaj, budova SPP