Cena prof. Nemessányiho pre rok 2022

Slovenský plynárenský a naftový zväz vyhlásil súťaž “Cena prof. Nemessányiho pre rok 2022” o najlepšiu diplomovú prácu, s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.

Diplomové práce sú rozdelené a hodnotené v dvoch oblastiach:
a) technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve
b) trhy s plynom, stratégie a legislatíva pre plynárenstvo.

Ako nominovať diplomovú prácu do súťaže?
– vyplniť Nominačný formulár
– priložiť diplomovú prácu + jej elektronickú verziu vo formáte PDF
– zaslať doporučene alebo doručiť osobne na sekretariát SPNZ do 30. septembra

Pravidlá pre udeľovanie “Ceny prof. Nemessányiho”
Nominačný formulár 2023
Kto bol prof. Nemessányi
Témy 2022 -23