Termín: 6. – 7.11.2023

Miesto: hotel Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

Cena AOP je 360,- Eur + DPH.

Úhrada poplatku je podmienkou na absolvovanie školenia.

Platbu treba uhradiť najneskôr do 3.11.2023 na č. účtu:  SK04 1100 0000 0026  6745 5133 na základe zálohovej faktúry.

Účastnícky poplatok zahŕňa obedy a občerstvenie počas prípravy a študijné materiály.