ORGANIZAČNÉ POKYNY
Termín –
26. a 27. september 2024

Miesto konania konferencie – Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry

Registrácia – vyplnením elektronického formulára na www.spnz.sk

Účastnícky poplatok
Včasná registrácia (do 27.8.2024) = 350,- € + DPH / 1 účastník
Základná registrácia (od 28.8.2024 do 6.9.2024) = 370,- € + DPH / 1 účastník
Registrácia po 6.9.2024 =  399,- € + DPH / 1 účastník

Spôsob úhrady účastníckeho poplatku
1. spôsob –  v registračnom formulári označíte možnosťou ÁNO  “potrebujete zálohovú faktúru” –  uhradíte poplatok na základe zaslanej zálohovej faktúry

2. spôsob – uhradíte poplatok bez faktúry na číslo účtu: SK 04 1100 0000 0026 6745 5133; TATRSKBX
Variabilný symbol: Vaše IČO
Do správy pre príjemcu uvediete meno účastníka a názov Vašej spoločnosti

Storno podmienky
SPNZ si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade zrušenia registrácie bude poplatok vrátený v plnej výške. Registrácia zo strany účastníka môže byť zrušená len písomným odvolaním najneskôr do 15. septembra 2024 vrátane. Storno poplatok je 50% z ceny vložného. Pri zrušení od 15. septembra 2024 sa poplatok nevracia.  Pri “No-show” sa poplatok nevracia, resp. sa účastníkovi účtuje 100% storno poplatok.

Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ubytovanie
Účastníci si zabezpečujú ubytovanie individuálne. V hoteli je rezervovaná kapacita pre účastníkov konferencie. Odporúčame rezervovať si hotel včas, alebo využiť ponuku hotelov v blízkom okolí.

Kontakt do Grandhotela Bellevue
email: reservations@hotelbellevue.sk, tel.: +421 52 47 62 117

Kontakt na organizátora
Katarína Zvadová – email: zvadova@sgoa.sk, tel.: +421 911 952 325