PROGRAM
Jesenná konferencia SPNZ
28. septembra 2023
12:00 - 13:00
Registrácia
13:00 - 13:10
Otvorenie JK SPNZ - prezident SPNZ R. Ňukovič
13:10 - 13:15
Pripomenutie 30. výročia vstupu SPNZ do IGU- bývalý viceprezident SPNZ J. WALLNER
13:15 - 15:00
PANELOVÁ DISKUSIA
Cesty dekarbonizácie slovenskej a európskej energetiky - príležitosti a hrozby
Moderátor: R. KVASŇOVSKÝ, SPNZ

• M. HOLLÝ, viceprezident SPNZ
• J. PETROVIČ, MH SR
• R. HAJŠEL, europoslanec, výbor ITRE
• M. GARBIAR, senior partner Deloitte Advisory
• A. STEGHER, viceprezident IGU (Medzinárodná plynárenská únia)
• M. SLABÝ, predseda, Český plynárenský svaz
15:00 - 15:30
PRESTÁVKA
15:30 - 17:30
PANELOVÁ DISKUSIA
Aktuálne výzvy slovenského plynárenstva
Moderátor: J. KLEPÁČ, SPNZ

• R. ŇUKOVIČ, eustream, a.s.
• R. PRELEC, SPP-distribúcia, a.s.
• J. LEVOČA, NAFTA a.s.
• M. KULLA, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

19:30
SPOLOČENSKÝ VEČER
29. septembra 2023
TECHNICKÁ SEKCIA
9:00 - 10:30
PANEL 1
Energetická transformácia plynárenských systémov (Nové plyny v plynárenských systémoch, Vodík, Biometán, Zvyšovanie energetickej efektívnosti)
Vedie: T. MATULA, eustream, a.s.

• M. SMATANA, SPP-distribúcia, a.s.: Transformácia energetiky z pohľadu distribútora plynu
• M. SLABÝ, NET4GAS: Energetická transformace plynárenských systémech – Vodíkové koridory, realita v roce 2030?
• R. ZAVADA, NAFTA a.s.: Projekt Henri
• R. ZELEŇÁK, eustream, a.s.: Energetická transformácia prepravnej siete Eustream
10:30 - 11:00
PRESTÁVKA
11:00 - 12:30
PANEL 2
Redukcia metánových emisií (Best practice, Nové projekty, Nastavenie procesov, Legislatíva a jej vplyv na prevádzku)
Vedie: T. MATULA, eustream, a.s.

• P. DEMEČ, SPP- distribúcia, a.s.: Nariadenie o znižovaní emisií metánu – Cost-benefit analýza distribútora plynu
• L. ANDELEK, NAFTA a.s.: Znižovanie emisií metánu v NAFTA a.s.
• F. ŠUCHA, eustream, a.s.: Kvantifikácia metánových emisií
• J. SZEMESOVÁ, SHMÚ: Emisie metánu v kontexte dekarbonizácie Slovenska
OBCHODNÁ SEKCIA
9:00 - 10:30
PANEL 1
Obchodné výzvy slovenského plynárenstva
Vedie: P. KUČERA, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

• D. RANDUŠKA - MHTH
• P. PČOLA/M. ĽALÍK, eustream, a.s. /tbc/
• M. MIKOLÁŠ, EPH
10:30 - 11:00
PRESTÁVKA
11:00 - 12:30
PANEL 2
Komunikačné výzvy slovenského plynárenstva
Vedie: R. KVASŇOVSKÝ, SPNZ

• O. ŠEBESTA, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.: Krízová komunikácia v rokoch 2021-23
• M. BABULIC, NAFTA a.s.: Lokálna komunikácia na podporu projektu ťažby zemného plynu
• M. VANGA, SPP-distribúcia, a.s.: Gas Advocacy distribútora zemného plynu

12:30
ZÁVER KONFERENCIE A SPOLOČNÝ OBED