Horný Smokovec, 28. septembra 2023 – Memorandum o podpore plynovej mobility na Slovensku má ďalšieho významného signatára, spoločnosť SHELL Slovakia, s. r. o. Dokument o pristúpení podpísal prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Rastislav Ňukovič a za spoločnosť Shell Daniel Vagaský, riaditeľ divízie Commercial Road Transport pre Českú a Slovenskú republiku a Branislav Kalužný, konateľ SHELL Slovakia, s. r. o., v rámci Jesennej konferencie SPNZ vo Vysokých Tatrách.

„Sme veľmi radi, že k podpore plynovej mobility na Slovensku sa pripojil významný nadnárodný hráč. Infraštruktúra plynovej mobility na Slovensku zaznamenáva v posledných mesiacoch silný rozvoj. Nové CNG a LNG stanice sú impulzom pre využívanie tohto alternatívneho paliva najmä vo verejnej doprave i ťažkej nákladnej preprave, kde je v súčasnosti jedinou alternatívou na jej dekarbonizáciu. Zároveň
do budúcnosti otvára možnosť rozšírenia obnoviteľných plynov ako je biometán, ktorý má nulovú až zápornú uhlíkovú stopu. Načasovanie pripojenia sa spoločnosti SHELL Slovakia, s. r. o., k tejto inciatíve na Jesennej konferencii SPNZ je príhodné, pretože jednou z jej hlavných tém je hľadania najefektívnejších ciest dekarbonizácie v súlade s princípom hodnoty za peniaze, tak, aby sa znížilo, čo najviac emisií za čo najnižšie náklady. Plynová mobilita spĺňa tieto predpoklady,“ upozornil Ňukovič.

Spoločnosť Shell vidí v podpore plynovej mobility jednoznačný prínos. „Dekarbonizácia dopravy je pre nás dôležitou aktivitou. Rozvoj plynovej mobility a špecificky rozvoj LNG a bioLNG považujeme za cestu pre rýchlu dekarbonizáciu nákladnej cestnej dopravy. Naša pozícia vyplýva najmä zo skúseností z iných európskych trhov, na ktorých vidíme, že prechod z naftových pohonov na LNG, prípadne bioLNG, nie je zložitý. Výhodou je ľahko adaptovateľná infraštruktúra a dostupnosť LNG vozidiel. Navyše dopravcovia operujúci najmä na trhoch západnej Európy potrebujú rozvíjať dopravu s nízkymi emisiami najmä kvôli budúcej konkurencieschopnosti,“ vysvetľuje Daniel Vagaský, riaditeľ divízie Commercial Road Transport pre Českú a Slovenskú republiku.

 

Plynová mobilita patrí k alternatívnym pohonom, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako tradičné dieselové alebo benzínové pohony. Vozidlá CNG (stlačený zemný plyn) dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40 % v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10  až 20 % v porovnaní s naftovým pohonom. Zároveň vykazujú nižšiu hladinu hluku o 10 až 15 dB. LNG (skvapalnený zemný plyn) vie v segmente ťažkej nákladnej dopravy plne nahradiť naftu, pretože poskytuje rovnaké prevádzkové a výkonové parametre pri výrazných úsporách emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Používaním CNG a LNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). CNG a LNG v budúcnosti nahradí obnoviteľný biometán.

Na Slovensku je v súčasnosti k dispozícii sieť 25 plniacich staníc na CNG a 3 stanice na LNG. Memorandum o podpore plynovej mobility vzniklo v auguste 2021. Spoločnosť SHELL Slovakia, s. r. o., sa stala jeho 18.signatárom.